Arhivski dokumenti:

Časopisno založniško podjetje
VEČER, d.o.o.
Ulica slovenske osamosvojitve 2
2504 Maribor


Tel.: 02 / 23 53 500
Fax.: 02 / 23 53 368

TRK: 04515-0000521398
Davčna št.: 50611631
Matična št.: 5048362000Splošni pogoji uporabe vsebin internetnih strani družbe ČZP Večer d.o.o. (VIS)

Posodobljeno: 13. junij 2013

Splošni pogoji uporabe vsebin internetnih strani - (VIS) družbe ČZP Večer, d.o.o., obravnavajo delovanje VIS, ki ga upravlja družba ČZP Večer, d.o.o., ponudnik storitev VIS in urejajo pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom. Za obisk in ogled VIS uporabniku ni treba navajati svojih podatkov.

Avtorske pravice
Vsebine, objavljene na vseh VIS družbe ČZP Večer,d.d., iz Maribora (v nadaljevanju ČZP Večer,d.d.) so last družbe ČZP Večer, d.o.o., razen v primeru, če to ni posebej navedeno. Vsebina člankov je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju ZASP) in se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja podjetja ČZP Večer, d.o.o. Objava vsebine člankov na drugih mestih, delno ali v celoti, ni dovoljena . Dopustna je uporaba naslova in največ prvega odstavka in še to le v primeru, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
 • hkrati na istem mestu mora biti objavljena povezava k izvirniku na Vecer.com,
 • hkrati na istem mestu mora biti kot vir navedeno ime "Večer" in/ali Večerov logotip,
 • hkrati na istem mestu mora biti objavljeno ime avtorja izvirnega članka, če je ta znan,
 • organizirano zbiranje in objavljanje vsebine člankov v nobenem primeru ni dovoljeno.
Družba ČZP Večer, d.o.o., ni odgovorna za občasno nedelovanje VIS, morebitne netočnosti informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Politika zasebnosti
ČZP Večer, d.o.o., je zavezan k varovanju zasebnosti obiskovalcev, za pravilno prikazovanje in načtovanje vsebin pa beleži naslednje podatke:
 • tehnične podatke o različici brskalnika, velikosti zaslona, jezikovnih nastavitvah, vpisanih ključnih besedah in referenčnih straneh - če so ti podatki posredovani;
 • IP naslov, državo in domeno - če so ti podatki posredovani;
 • vsa uporabniška imena;
 • vpisane naslove elektronske pošte;
 • datume dostopa, registracije in prijave;
 • storite tretjih oseb (Google, Facebook, Twitter, Pintarest, MOSS, Extreme tracking, Iprom) s katerimi zagotavljamo večjo povezljivost in dinamičnost strani, hkrati pa nam te storitve pomagajo pri analizi in prikazovanju vsebin;
 • ČZP Večer, d.o.o., trajno hrani podatke uporabnikov (velja za registrane in neregistrirane uporabnike);
 • ČZP Večer, d.o.o., lahko uporabi prijavne mehanizme tretjih oseb;
 • ČZP Večer, d.o.o., trajno hrani tudi podatke, ki niso vidni drugim obiskovalcem spleta;
 • ČZP Večer, d.o.o., povezuje pridobljene podatke iz gornjih alinej s podatki pridobljenimi na druge načine kot so komentarji, ankete, ocenjevanja in druge interaktivne storitve, ki so, ali pa še bodo na VIS;
 • ČZP Večer, d.o.o., v povezavi z obveščanjem o dogodkih, ki ga je prijavljen uporabnik zahteval, zbira podatke o teh zahtevah in podatke o izvedbi (čas in tip - dogodek obvestila in oznaka objekta, na katerega se obveščanje nanaša, npr. ID teme, oddelka, kategorije novic ...) obveščanja;
 • ČZP Večer, d.o.o., za vodenje statistike o obiskanosti spletne strani uporablja več spletnih storitev (Google Analytics, Extreme tracking, Gemius), razen v obdobju, ko uporabnik oziroma obiskovalec to prepreči.
O piškotkih
Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest, tudi VIS, hrani v napravah uporabnikov s katerimi dostopajo do spleta z namenom prepoznavanja in prilagajanja vsebin in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje lahko nadzirate z vsakim sodobnim brskalnikom. Shranjevanje piškotkov lahko uporabnik po želji omeji ali onemogoči.

Shranjevanje vsebine piškotkov je v interesu uporabnikov, ker lažje dostopa do vsebin, ki so v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za uporabo piškotkov je več. Najpomembnejši je shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju raznih statistik, o navadah spletnega uporabnika – saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani. Podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.

Seznam piškotkov na VIS:
adp_partner, CT, UID, iprom_ro_views adserver.iprom.net oglaševanje mreže Iprom
_utma, _utmb, _utmc, _utmz, APISID,
HSID, MPRF, NID, OTZ, PREF, SAPISID, SS, SSID
google.com/analytics merjenje obiskanosti Google Analytics
gdyn, gtest hit.gemius.pl merjenje obiskanosti MOSS
_drt_, id, __ar_v4 doubleclick.net oglaševanje mreže Goldbach
242182, 242182, ONESTAT Stat.onestat.com merjenje obiskanosti Onestat

Pravila uporabe
Uporaba interaktivnih storitev je dovoljena, morebitne zlorabe tako s pomočjo posebne programske opreme, kot tudi druge zlorabe pa so prepovedane in jih podjetje ČZP Večer, d.o.o., sankcionira po lastni presoji. Zloraba je kakršno koli dejanje, katerega namen ali učinek je povzročanje škode podjetju ČZP Večer, d.o.o., ali drugi pravni oziroma fizični osebi. Zlorabe podatkov in storitev na spletnih straneh VIS oceni podjetje ČZP Večer, d.o.o., po lastni presoji in si v zvezi s tem pridržuje vse pravice. Omenjena pravila veljajo za VIS v celoti, razen tam, kjer to ni posebej navedeno.

Dostop do arhiva medijev je možen preko nakupa v Večerovi spletni trgovini (VST). Možem je nakup dnevnega, mesečnega in letnega dostopa do arhiva medijev. Cene dostopov so določene s cenikom podjetja ČZP Večer, d.o.o.,. Za vse nakupe arhiva medijev veljajo splošni pogoji VST, ki so objavljeni na spletni strani trgovina.vecer.com.

Pravila objavljanja člankov
Za članke objavljene na VIS ČZP Večer, d.o.o., velja, da je dovoljeno le povzemanje naslova in podnaslova ali prvega odstavka, skupna dolžina pa nikakor ne sme presegati 400 znakov na članek. Poleg takega povzetka mora biti naveden vir in povezava do članka v celoti, ki mora kazati na VIS. Ta pravila veljajo za vse medije, arhiv medijev, internetne storitve in vsebinske agregatorje, kot sta RSS in JavaScript, in drugo. V primeru zlorabe, podjetje ČZP Večer ,d.d., kršitev sankcionira po lastni presoji. Omenjena pravila veljajo za VIS v celoti, razen tam, kjer to ni posebej navedeno.

Pravila objavljanja komentarjev obiskovalcev
Skrbnik spletnih strani ali administrator lahko odstrani protipravne vsebine, če protipravnost ugotovi sam ali pa ga o tem obvestijo druge osebe. Pri tem politika objavljanja komentarjev obiskovalcev po vseh spletnih straneh podjetja ČZP Večer, d.o.o., sledi evropski direktivi 2000/31/EC in je v skladu s postopki "notice and take down". Postopek objave komentarja je v celoti avtomatiziran, v vsebino pa se posega le z vnaprej določenimi programskimi filtri, ki so na zahtevo dostopni vsem zainteresiranim. Skrbnik spletnih strani ali administrator ne sproži prenosa, ne izbere prejemnika in ne izbira ali spreminja komentarjev.

Spremembe tega dokumenta
Podjetje ČZP Večer, d.o.o., bo občasno posodobilo to izjavo o zasebnosti in varovanju avtorskih pravic. Ko se spremeni vsebina, se ustrezno spremeni tudi datum zadnje spremembe, prikazan na začetku tega dokumenta.
Vecer.com za zagotavljanje vsebin uporablja tehnologijo piškotkov. Ali dovoljujete uporabo piškotkov?
DA, dovoljujem uporabo piškotkov      NE dovoljujem uporabe piškotkov


* Nastavitve lahko kadarkoli spremenite.


Copyright (c) 2007 - 2013, ČZP Večer, d.o.o. Vse pravice pridržane.